Thứ Hai, 5 tháng 4, 2021

MỤC LỤC TÁC PHẨM NGUYỄN HUY THIỆP

 


Chân dung nhà văn Nguyễn Huy Thiệp
 do nhà báo Huỳnh Dũng Nhân vẽ.

Nguyễn Huy Thiệp


Nguyễn Huy Thiệp: sự bất nhân trong nhân tính  - Thụy Khuê

Sử quan trong văn chương Nguyễn Huy Thiệp  - Thụy Khuê

THIÊN VĂNKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét