Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2022

MỤC LỤC - Liêu Trai Chí Dị

 MỤC LỤC - Liêu Trai  Chí Dị

Tác giả : Bồ Tùng Linh
Dịch giả : Cao Tự Thanh

Trọn bộ gồm 432 truyện trong Liêu Trai Chí Dị và 68 truyện Liêu Trai Chí Dị Thập Di cùng 3 bài viết, tôi đều chép tại dtv-ebook.com.
Xin cảm ơn các bạn trên website dtv-ebook.

Quyển I  (từ truyện 001 đến 017)

Quyển II   (từ truyện 018 đến 039)

Quyển III   (từ truyện 040 đến 062)

040. Hồng Ngọc               

041. Lâm Tứ Nương

042. Lỗ Công Nữ              
044. Hồ Thị                     
046. Trần Vân Thê            
048. Trúc Thanh               
058. Lý Tư Giám                

Quyển IV  (từ truyện 063 đến 081)

063. A Tiêm            

064. Thụy Vân            

065. Long Phi Tướng Công


Quyển VII   (từ truyện 115 đến 129)

115. Phiên PhiênQuyển X  (từ truyện 169 đến 190)

169. Giả Phụng Trĩ

Quyển XI 
(từ truyện 191 đến 211)

191. Lăng Giác


Quyển XII     (từ truyện 212 đến 233)

212: Tư Văn Lang


Quyển XIII   (từ truyện 234 đến 278)

234. Thâu Đào


Quyển XIV     (từ truyện 279 đến 338)

279. Yên Chi


Quyển XV  (từ truyện 240 đến 391)

340. Niệm Ương


Quyển XVI   (từ truyện 392 đến 432)

392. Tế HầuKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét