Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

Nghệ thuật sắp đặt

Hôm trước, định đặt viên đá đen dư lày ở phòng ăn. Vợ bẩu: Cho nó vào gầm cái đôn, khi cần chuyển cả đôn lẫn đá, vầy khó quyét sạch nhà.

Cứ nghĩ, nếu bả làm quan tổ chức, mình không nhấc mặt lên được với đời.

Thật may.
Cơm cho người ăn kiêng6 cô cậu, đi chữa bệnh về chỉ còn ba. Chim thành vịt giời, mèo thì hoang...

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Giải trí

Berlin - Original song for 12 cellos (and a kick drum) - ThePianoGuys

La máquina de escribir. L. Anderson. (Lio en los Grandes Almacenes)Leroy Anderson (1908-1975) was an American composer of short, light concert pieces; many of which were introduced by the Boston Pops Orchestra under the direction of Arthur Fiedler. As with all his other compositions, Leroy Anderson wrote The Typewriter for orchestra, completing the work on October 9, 1950. 
This particular orchestration was performed in a June 12, 2011 concert by members of the National Orchestra and Chorus of Spain in Madrid. The (typewriter) soloist is Alfredo Anaya. Watch his expressions and actions throughout the video...wonderful!
Many of the younger crowd-- who may see this video--won't remember the old typewriter. But us geezers remember it well! 
You will find this rendition absolutely delightful. 
If you aren't at least smiling at the end, 
YOU REALLY MUST BE HAVING A VERY BAD DAY!

Ba mươi bẩy năm

Thu ... cho lá vàng bay
Lá rơi cho đám cưới về ...