Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Bạn tôi

Chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm ...
Vườn nhà tôi, khi các bạn đến chơi ...