Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

Các bạn thân mến!
Sau một thời gian chữa bệnh, nay tạm ổn.
Thôi cũng là bệnh tuổi già, là hậu quả của mải mê chinh chiến và khốn khổ thời bao cấp cũng như sự vô lối của tiệc tùng tiếp khách thời hội nhập.

Bây giờ tôi viết rất kém vì chóng mặt. Chỉ thương, đi đâu thiếp cũng theo cùng.