Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Trăm vẻ Trăng: Tsukioka Yoshitoshi, Trăng nơi ổ địch.

Tsukioka Yoshitoshi, Trăng nơi ổ địch.Tranh này là tranh số 2 trong bộ Trăm vẻ trăng. Yoshitoshi vẽ về nhân vật huyền thoại là hoàng tử Yamato Takeru. Yamato Takeru là vị hoàng tử con của Thiên hoàng đời thứ 12 của Yamato (và ông cũng là cha của Thiên hoàng đời thứ 14). Ông được phái đến vùng phía Đông và sau đó là phía Nam ở đảo Kyūshū để bình định các thị tộc đối địch với tộc Yamato. Tộc Yamato sau đó đã trở thành thị tộc lớn mạnh nhất quần đảo Nhật, và vua của tộc này đã trở thành Thiên hoàng, dòng dõi truyền đến nay.

Trong tranh là cảnh Yamato Takeru ở kinh đô của thị tộc Kumaso. Ông giả trang nữ nhi, đột nhập vào nơi ở của vua Kumaso để giết ông. Kuma nghĩa là gấu, tộc Kumaso là tộc mặc áo da gấu. Vùng đất kinh đô của tộc này ngày nay chính là thành Kumamoto, tức vùng đất gấu. Sử chép về hành trình Yamato Takeru đến Kumaso, và ghi chép về tộc Kumaso là quyển Cổ sự kí và Nhật Bản thư kỉ. Hai quyển sử này đều là sử chính thống do tộc Yamato viết nên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét