Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

Đạp tuyết tầm mai


Đạp tuyết tầm mai với đôi câu thơ:
"Tuyết trung vị vấn điều canh sự
   Tiên cú bách hoa đầu thượng khai".

(trong tuyết giá chưa hỏi đến việc nhà vua giao phó,
câu đầu tiên để thưởng thức hoa mai nở trước trăm hoa)


Nói lên hứng thú của thi nhân được thưởng thức hoa mai nở trước mọi hoa khác.
Xuất xứ trên thơ văn chữ Hán của “đạp tuyết tầm mai”.

踏雪尋梅


數九寒天雪花飄,
大雪紛飛似鵝毛。
浩然不辭風霜苦,
踏雪尋梅樂逍遙。

Đạp tuyết tầm mai.
Sổ cửu hàn thiên tuyết hoa phiêu

Đại tuyết phân phi tự nga mao .
Hạo nhiên bất từ phong sương khổ

Đạp tuyết tầm mai lạc tiêu diêu .
(Cổ Thi Trung Hoa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét