Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

Gia Long tẩu quốc.


Họa tiết tả cảnh một người đang chống đò từ một “cù lao” nhỏ sang để đón, trên cù lao có một ngôi nhà bên cội liễu… Ngụ ý Ngài đang chạy nạn, cùng đường đến bờ sông thì được người chèo đò ứng cứu. Với hai câu thơ.

平橋人
撑出小舟來

Âm cổ.
Bình kiều nhân hoán độ
Sanh xuất tiểu chu lai

(Cầu chùi người kêu cứu,
Chống vội xuồng tới ngay)

(Bình kiều là cầu chùi, một biến âm từ “cầu chồi” (như người miền Tây Nam bộ nói “tôi” là “tui”, “côi cút” là “cui cút”…) là cầu nhô ra khỏi bờ sông để thuyền dễ dàng cập).

Người chống xuồng từ một cù lao nhỏ, trên có cây liễu và mái nhà. Cây liễu ám chỉ người ẩn dật, bậc trí sĩ; mái nhà biểu thị sự che chở mà cũng là chốn miếu đường. Ngài (Gia Long) bôn tẩu vào Nam.

-------
Dầm trà hiệu Ngoạn Ngọc
”Ngư gia độ hoàng gia/ Âm tinh ngộ đế tinh”.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét