Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Nhìn em say lá hoa...Đến Huế, người ta nhớ câu thơ.

Giữ chút gì rất Huế đi em.
Nét riêng là Trời Đất giao hòa.

Trời Đất giao hòa là nét riêng của Huế. Nó thanh cao, tĩnh lặng pha chút buồn buồn - và trên hết chính là sự giao thoa giữa Trời và Đất.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét