Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Sắp bão


Bạn XB viết:
Tên bức tranh của Henry Mosler là Approaching Storm vẽ năm 1885, em tạm dịch là "Sắp bão". 

Em thích chàng trai khỏe mạnh, chăm chỉ (ôm lưỡi hái đi ... ve gái) và có chút gì đó rất hào hoa

Bà mẹ cô gái đáng lẽ phải mừng cho con gái thì lại đi rình mò, hóng. Bả làm iem nhớ hồi nhỏ hay đi rình "bắt đôi", "bắt ếch"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét