Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

Hương Sơn


Hương Sơn, Hà Tĩnh có 32 xã và thị trấn. Ngoại trừ huyện lị có tên Phố Châu, và thị trấn Tây Sơn (cửa khẩu Cầu Treo), còn 30 xã trong huyện đều có tên bắt đầu bằng Sơn. 

Quê ngoại các cháu nhà tôi: Thịnh Xá, Sơn Thịnh, Hương Sơn, những tên làng xã... như bắc cầu nối tiếp cội nguồn (trong SơnThịnh nối tiếp các tên xóm làng: Thịnh Văn, Thịnh Xá, Thịnh Nam, Phúc Thịnh, An Thịnh, Thịnh Trường... 
Sơn Thịnh sát Nam đàn Nghệ An mà. Xưa hành quân theo đường 15; Chỗ qua Linh cảm thì vượt lên nguồn lội qua, có bắc thêm bè nứa. Kỷ niệm bây giờ còn nhớ. Bọn lính trinh sát nên có bản đồ, biết qua khu này là quê bạn gái cùng học. Bây giờ đường 15 qúa đẹp. Qua đây cứ nhớ bài hát: Người con gái sông La,con sông là hợp giòng của Ngàn Sâu, Ngàn Phố.Vào làng, qua sông Ngàn Phố, cầu Mỹ Thịnh như nhấn lại tiếng quê. Về trong mưa rét và lo toan, thấy cây cầu trong sương sớm thật yêu thương, gần gũi.

Về quê thấy chạnh buồn. Cánh đồng Sơn Thịnh, nơi rốn nước của Hà Tĩnh vào cày ải vụ mùa. Đường làng, thi thoảng gặp chỉ bà già. Con cháu xa quê làm ăn, nhà nâng sàn chạy lũ. Sông Ngàn Phố chỉ đẹp lúc mùa Hè, bây giờ bụi mưa, sương sớm giăng mờ xóm ngõ đền Bạch Vân; Rú Nại mờ mịt khói sương.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét