Thứ Năm, 19 tháng 4, 2018

Thanh phong tùng hạ chỉ cao miên

Ảnh. Hồ Trung Tú

Chữ trên đĩa trà (dầm) là:
"Dụng xá tuỳ nhân hưu trước ý, thanh phong tùng hạ chỉ cao miên" 
Nghĩa là: "Thân này được dùng đến hoặc bỏ đi tuỳ người, ta không bận tâm; gió mát dưới gốc tùng chỉ ngủ vùi"
Cả câu mang ý người có tài năng, không màng chuyện người biết đến, lấy ảnh gió mát thông xanh làm vui thôi.
(theo FB Hồ Trung Tú)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét