Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016

ĐỊNH NHÀN SƯ THÁI

Định Nhàn sư thái chết trong tay Lệnh Hồ Xung. 
Bà đã trao chức chưởng môn cho chàng 


Hoa Văn

Định Nhàn sư thái là một nhân vật quan trọng trong tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Định Nhàn sư thái là chưởng môn phái Hằng Sơn - một môn phái gồm toàn nữ nhân (gồm nữ tu và đệ tử tục gia), đóng trên núi Hằng Sơn. Hằng Sơn cũng là một trong liên minh 5 phái thuộc Ngũ nhạc kiếm phái gồm: Tung Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn và Thái Sơn.

Trong ba người được xem là bậc trưởng lão, đứng đầu phái Hằng Sơn, thì Định Nhàn đứng hàng thứ hai (sau Định Tĩnh sư thái). Bà là người hiền hòa, võ nghệ cao cường. 

Định Nhàn sư thái là người nhận ra con người thật tốt đẹp của Lệnh Hồ Xung và nhận ra âm mưu của Tả Lãnh Thiền. Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, bà cùng với Định Dật bị chưởng môn Hoa Sơn là Nhạc Bất Quần sử dụng kim châm bắn chết tại Thiếu Lâm tự.

Trước khi chết, bà đã nhường ngôi vị chưởng môn phái Hằng Sơn cho Lệnh Hồ Xung - nhân vật chính trong Tiếu Ngạo Giang Hồ.


Hằng sơn Chùa Huyền không. Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét