Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

sắc tức thị không, không tức thị sắc

Cùng chung một chuyến đò ngang
Kẻ thì sang bến người đang trở về
Lái đò lái mãi thành mê
Sang về chẳng biết mình về hay sang.

(Thơ Bảo Sinh)
Photobucket
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi
Photobucket
Người ấy thường hay tán tỉnh tôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét