Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

Chị tôi


Chị tôi (bên trái) vào Nam làm điệp báo (1955)
Gánh tình gánh nghĩa chông chênh
Chữ trung chữ hiếu bấp bênh cuộc đời


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét