Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Tiếng đàn Tôn Nữ Tần Tranh
Trúc Lý Quán
 
Tôn Nữ Tần Tranh
Ðộc tọa u hoàng lý
Ðàn cầm phục trường khiếu
Thâm lâm nhân bất tri
Minh nguyệt lai tương chiếu.

  
Thơ Vương Duy
 -----
Quán Trúc Ly
 
Khóm trúc ngồi riêng bóng
Gảy đàn lại hát ca
Rừng sâu người đâu biết
Trăng sáng đến cùng ta.
  
Hữu Nguyên dịch.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét