Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

Cháu nộiBàn tay  nh
Khao  khát yêu  thương
Bàn tay  mun ôm 
Mùa hè rc la
Bàn tay  nm nga
Dưới lá mùa  thu
Bàn tay  trong tay
Gia mùa đông  lnh
Bàn tay  nng m
Trong nng xuân  hng
Bàn tay  bàng hoàng
Chia tay  h cui.
(hi âu )
Bàn tay Ông
Không là hoa
Không là lụa
Không là thơ
                          Ngón không thon thả
                          Chai sần u cây.
         (Đồng Bình)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét