Thứ Hai, 4 tháng 2, 2019

Đối tọa thanh đàm


Đối tọa thanh đàm thế sự ,
Nhàn khán thiển thủy hành chu 
Dịch thơ : 

Bên nhau ta nói chuyện đời 
Rỗi xem sông cạn , thuyền trôi nhọc nhằn 
Ấm Đối tọa thanh đàm  Trà Đối tọa thanh đàmBát  Đối tọa thanh đàm

Điếu Đối tọa thanh đàm

Nậm Đối tọa thanh đàm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét