Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Chùa Hương Tích


Quan âm tọa sơn


Pho tượng Quan âm tọa sơn bằng đá tạo tác năm 1794
PS. Thánh tượng tạc bằng đá xanh do võ quan Nguyễn Huy Nhật tước Nhật quang hầu và phu nhân Nguyễn Thị Huề hiệu Thiện cơ công đức năm Cảnh Thịnh thứ hai 1793

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét