Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

三牲 Tam sinh

三牲 Tam sinh.


Thời xưa khi tế tự sử dụng 3 con vật: Trâu (bò), Dê , Lợn để làm vật hi sinh (vật tế lễ). 

Trong sách Hiếu Kinh -Kỷ Hiếu hành- Khổng tử thuyết:
Tam giả bất trừ,tuy nhật dụng tam sinh chi dưỡng,do vi bất hiếu dã.

Ba cái ở đây đã nêu ở phần bên trên của sách là: Kiêu, loạn và tranh. Ba cái đó mà không trừ đi, thì dẫu ngày nào cũng hiếu dưỡng bằng tam sinh thì cũng như là bất hiếu vậy !

Đời thường thì lấy: Gà, Cá, Lợn làm tam sinh.

Trong bài mộ chí minh của Thái học bác sĩ Lí Quân - Hàn Dũ: ngũ cốc tam sinh,diêm ê quả sơ. nhân sở thường ngự。
------
PS: Trong ảnh minh họa là Cụ Tổng Đốc Hà Đông Hoàng Trọng Phu đang tế lễ, có mâm tế tam sinh như hình tại một ngôi miếu thờ Khổng Tử.


Nguồn FB Bùi Quang Anh Tú.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét