Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Đội cầu bát nhãĐội cầu bát nhã
trích Việt Nam phong tục Phan Kế Bính:
Ở về các vùng nhà quê, thì chỉ dùng mấy thứ đồ minh tinh nhà táng, võng chủ, đèn biển sơ sài mà thôi, không mấy nhà trang hoàng như cách phố xá, nhưng lại có các vãi cầm phướn đi dưỡng dực đôi bên, tụng kinh niệm Phật, gọi là đi hộ phúc, có nhà sư ngồi xe bận áo cà sa, tay gõ mõ, miệng tụng kinh, để cầu nguyện cho linh hồn được về Tây phương cực lạc thế giới, các người qui Phật mà mất, thì các vãi lại đội cầu bát nhã để làm đường cho vong hồn đi sang Tây phương.
----
Nguồn FB Bùi Quang Anh Tú.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét