Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

Chùa Tiêu

Đến chùa Tiêu mạn Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh. Nhớ xưa đọc Tiêu sơn tráng sĩ mà không hiểu gì. Khái Hưng dùng chùa Tiêu làm bối cảnh để viết truyện này . 
Đây là ngôi chùa thiêng hơn 1.000 năm tuổi, không thấy hòm công đức quyên tiền của khách thập phương; Không cho phép đốt vàng mã, giấy tiền; Không cúng đồ chay hay đồ mặn. 
Sư bà trụ trì căn dặn:"Đi chùa thì phải tịnh tâm, không mê tín dị đoan, việc đốt vàng mã và rải giấy tiền không có trong đạo Phật".


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét