Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

Câu đợi câu chờ


  
Đường về nghiêng lối cũ
Em đi nghiêng chốn nào?
Bâng khâng nghiêng nỗi nhớ 
Nao nao nghiêng mình tôi! 
(Thơ Hồ Bá Thâm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét