Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

Quan Âm Chuẩn Đề


Phật Mẫu Chuẩn Đề
 
Thân vị Bồ-tát nầy có màu vàng trắng hay màu vàng lợt, ngồi kiết gia trên đài sen, có hào quang tỏa sáng xung quanh, mình mặc thiên y, trên đầu trang điểm ngọc anh lạc. Đầu đội mão báu có ngọc lưu ly rũ treo, có 18 tay đều đeo vòng xuyến khảm Xà Cừ và mỗi tay đều cầm các loại khí cụ biểu thị cho các Tam Muội Gia, gồm có 3 mắt. Vị Bồ-tát nầy chuyên hộ trì Phật pháp và bảo hộ những chúng sinh có mạng sống ngắn ngủi được thọ mạng lâu dài. Pháp môn tu hành của vị Bồ-tát nầy là trì tụng bài chú: Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đà Câu chi nẫm, đát diệt tha: án, chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha.
Hiện thân của Chuẩn Đề Bồ Tát có nhiều hình hài, nhưng chân thân của bà được cho là:
·       Bửu tượng có nhiều vẻ quang minh tốt đẹp, đều chiếu diệu cả mình, còn thân tướng thì sắc vàng mà có lằn điển quang trắng.
·       Chỉ ngồi kiết già, trên thì đắp y, còn dưới thì mặc xiêm đều trọn một sắc trắng mà có bông, lại có đeo chuỗi anh lạc và trên ngực có hiện ra một chữ "vạn".
·       Còn hai cườm tay có đeo hai chiếc bằng ốc trắng, hai bên cánh tay trỏ có xuyến thất châu coi rất xinh lịch, lại hai trái tai có được ngọc bửu đương và trong các ngón tay đều có đeo vòng nhỏ.
·       Trên đầu thì đội mão Hoa quang, trên mão ấy có hóa hiện ra 5 vị Như Lai.
·       Khuôn mặt có 3 mắt, mỗi con mắt ấy có ánh nhìn sắc sảo.
·       Toàn thân có mười tám cánh tay, mỗi bên chín cánh.
·       Hai bàn tay ở trên hết thì kiết ấn Chuẩn đề, như tướng đương lúc thuyết pháp.
·       Tay trái thứ hai cầm lá phướn như ý, còn tay mặt cầm cái thí vô úy.
·       Tay trái thứ ba cầm một bông sen đỏ, còn tay mặt cầm cây gươm.
·       Tay trái thứ tư cầm một bình nước, còn tay mặt cầm một xâu chuỗi Ni ma bửu châu.
·       Tay trái thứ năm cầm một sợi dây Kim cang, còn tay mặt cầm một trái la ca quả.
·       Tay trái thứ sáu cầm một cái bánh xa luân, còn tay mặt cầm một cái búa.
·       Tay trái thứ bảy cầm cái pháp loa, còn tay mặt cầm cái thiết câu.
·       Tay trái thứ tám cầm một cái bình như ý, còn tay mặt cầm một cái chày kim cang.
·       Tay trái thứ chín cầm một cuốn Kinh Bát nhã Ba La Mật, còn tay mặt cầm một xâu chuỗi dài.
·       Bồ tát Chuẩn Đề ngồi trên tòa sen, dưới có hai vị Long Vương ủng hộ.

Kiết ấn Chuẩn đề- Chùa Dâu

 
Kiết ấn Chuẩn đề, như tướng đương lúc thuyết pháp- Chùa Thầy.
Phật Mẫu Chuẩn Đề -Chùa Khánh Đức -  Chương Mỹ, Hà Nội
Tranh vẽ Chuẩn Để, dùng mực bằng vàng, niên đại thời nhà Minh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét