Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

Các vị La hán

Thập bát La hán là danh xưng được dùng trong trong các giai thoại về các vị A-la-hán trong Phật giáo Đại thừa. Hình tượng 18 vị La hán là một chủ đề phổ biến trong nghệ thuật Phật giáo, ảnh hưởng lớn nhất tại Trung Quốc và Việt Nam.

Chùa Mía, Ba Vì


Chùa Nôm, Hưng Yên

Chùa Dâu, Bắc Ninh


---------
Những pho tượng đẹp

Chùa Mía
Nước sơn thật đẹp
Tượng Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền

Tượng Bồ tát Đại Trí Văn Thù

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét