Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

BÔNG LÚA CHÍN LÀ BÔNG LÚA CÚI ĐẦU


BÔNG LÚA CHÍN LÀ BÔNG LÚA CÚI ĐẦU
Thành ngữ Nhật: – 実(みの)る程頭(ほどあたま)の下(さ)がる稲穂(いな.

"...Câu thành ngữ của người Nhật :"Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu " chính là từ các thế hệ đi trước muốn răn dạy thế hệ sau hãy làm người và sống như bông lúa. Lúc bông lúa bị sâu bệnh hạt bị lép bông lúa sẽ vươn lên đứng thẳng còn khi bông lúa được mùa và trĩu bông, bông lúa sẽ cúi đầu, con người cũng vậy khi khó khăn hãy vươn lên đứng thẳng còn khi thành công hãy biết cách cúi đầu và không kiêu ngạo. 

Chính triết lý về bông lúa ấy đã được lưu truyền và làm nên một nước Nhật như ngày nay, một nước Nhật khiêm nhường, một nước Nhật biết đứng lên làm cả thế giới phải ngưỡng mộ..."


Văn hóa cúi đầu của người Nhật
"...Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu " được người Nhật áp dụng vào rất nhiều trong cuộc sống, khi chào hỏi người Nhật dùng tư thế cúi đầu đặc biệt của mình để thể hiện sự tôn trọng đối phương. Trong rất nhiều trường hợp cúi đầu còn thể hiện sự biết ơn hay xin lỗi của người Nhật, người Nhật cúi đầu giống như bông lúa cúi đầu vậy.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét