Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

Khát vọng tự doTác phẩm của Zenos Frudakis thể hiện khát vọng tự do, thoát khỏi khuôn phép. Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét