Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

Điển tích Lã vọng câu cá

Điển tích “Câu cá chờ thời” của Khương Thái Công là một câu chuyện về đức tính kiên nhẫn của người làm việc lớn, mặc dù các nhà nghiên cứu lịch sử cũng cho là không có thực.

Đề tài Lã Vọng trên dầm trà ( Ảnh Van Pham).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét