Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

22 tháng 12

Năm nào cũng tụ bạ miền Láng Hạ
Ngày này hồi ở lính là được mổ lợn liên hoan đấy, bây giờ thì chỉ tụ bạ anh em đồng ngũ nói chuyện xưa thôi.

Trưa nay các bạn lại ở Láng Hạ gặp nhau, gọi điện, xin khất. Buồn ốm, ở nhà làm clip về chúng mình khi những lúc gặp nhau làm kỷ niệm.

Bạn hãy nghe réo rắt Bến Xuân.
Chúc NĂM MỚI VUI TƯƠI VÀ HẠNH PHÚC.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét