Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

Massage 2

Khuya vắng, người thấy bứt dứt, mở hộp thư thấy ông bạn Minh Tân chia sẻ. Đúng là "đồng bệnh tương lân".
 
Chả là, ông Cường nói: "Xin chia sẻ tuổi... già, nhất là trong hoàn cảnh mình không có điều kiện để đến các trung tâm... Massage".
     

Phan Cung Việt cũng tâm sự: "Tính đã không hay giấu giếm. Đến độ này chẳng có việc gì phải giấu giếm và cũng có gì xấu xa đâu so với thực trạng thời nay từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới mà phải giấu giếm".
      

Bài vè ông Tân gửi.
Mát xa là gì?


Hôm nay mồng tám tháng ba
Về nhà vợ hỏi mát xa là gì?


Mát là tắm, xa là kỳ
Mát xa chẳng ảnh hưởng gì đến … chim (tim).

Mát xa bài thuốc dễ tìm
Mát xa thích lắm, tây y xin hàng.

Mát xa chẳng động đến gan
Chẳng chạm đến phổi chỉ màng ngoài da.

Mát xa trừ một chỗ ra
Xoa vào chỗ ấy mất ba lần tiền.

Mát xa rồi sướng như tiên
Ngày mai vợ lại cho tiền mát xa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét