Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

Số e

Thi miệng. Giáo sư bảo sinh viên.
− Em hãy biểu diễn số e thành chuỗi.
     
Sinh viên.
− Một cộng một trên MỘT cộng một trên HAI cộng một trên BA cộng một trên BỐN …
     
− Làm sao em cứ phải hét tướng lên như thế?
      
− Vì những cái dấu chấm than …
   
Dam Thanh Son's Blog
...
        
Ghi chú. Công thức số e dạng chuỗi.
    


2 nhận xét: