Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

ẨM TỬU KHÁN MẪU ĐƠN

Hoa mẫu đơn

飲酒看牡丹            

        劉禹錫

今日花前飲﹐

甘心醉數杯。
但愁花有語﹐
不為老人開。

                             
 
                                              
                      
Ẩm tửu khán mẫu đơn

                Lưu Vũ Tích (722-842)

Kim nhật hoa tiền ẩm
Cam tâm túy sổ bôi
Đản sầu hoa hữu ngữ:
Bất vị lão nhân khai. 

                             
Quán tự tại
Dịch nghĩa:

UỐNG RƯỢU NGẮM HOA MẪU ĐƠN

Hôm nay uống rượu bên hoa
Vui lòng say sưa mấy chén
Chỉ e hoa sẽ nói :
Không phải nở cho người già

Dich thơ.
Hôm nay uống rượu trước hoa,
Uống chơi vài chén để mà gượng vui.
Chỉ e hoa biết nói cười,
Nở ra đâu có vì người già nua.

TRẦN TRỌNG KIM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét