Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

ÔNG GIẲNG ÔNG GIĂNG

Ngày bé, vào những đêm hè, nằm trên chõng tre, mẹ tôi thường đọc cho nghe bài đồng dao này. Nghe đọc mãi rồi thuộc lúc nào không rõ. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm hiểu hết được ý tứ  của nó. Rõ ràng phải có chuyện gì đó sau các câu hát, chứ không phải chỉ nói nối theo vần. Tôi mong có bạn nào nghiên cứu sâu về đồng dao có lời chỉ giáo để có thể tìm ra giá trị ngầm trong từng câu hát. xin cảm tạ.

Ông giẳng ông giăng
Xuống chơi với cháu
Có bầu có bạn

Có ván cơm xôi
Có nồi cơm nếp
Có nệp bánh chưng
Có lưng hũ rượu
Cái điệu đánh đu
Bồ cu vẽ cày
Cái lay xách giỏ
Cái lõ  ẵm con
Cái lon xách nước
Cái lược chải đầu
Con trâu cày ruông
Cái muống thả ao
Mày tát chuôm tao
Tao tát chuôm mày
Mày đầy rổ cá
Tao đầy rổ tôm
Mày bán chợ Hôm
Tao bán chợ Đền
Mày làm mắm cá
Tao làm mắm tôm
Mày con ông bã
Tao con ông sính
Mày canh cửa đền
Tao canh cửa vua
Mày làm mắm chua
Tao làm mắm thính
Mày con ông chính
Tao con ông xã
Mày là cái ả
Tao là cái hai
Mày cầm bù đài
Tao đội nón méo
Mày cầm cái kéo
Tao cầm con dao
Mày làm sao
Tao làm vậy
Mày đi buôn cậy
Tao đi buôn hồng
Mày ra kẻ chợ
Tao về nhà quê.
(3/8/09 doduc ghi lại)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét