Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

NHỚ BẮC

(Hẹn viết) Miền Nam nước Việt, tiếng gọi thân thương nhớ về những người đi mở cõi, nhớ đến Sơn Nam. Ông đã đi rồi với bao kỷ niệm về thưở khai hoang lập ấp. Ông là Hạt bụi nghiêng mình nhớ bến quê. Nhưng, người nông dân Nam Bộ xưa là hào kiệt, là anh hai nay vẫn một kiếp nghèo.
Bài hát Điệu buồn phương namKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét