Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

Cảnh tiễn bạn của Dương Vạn Lý

Buổi sớm ra chùa Tĩnh Từ tiễn Lâm Tử Phương

Phần thi trên hiện vật là 2 câu thơ đầu của bài thơ tiễn bạn của tác giả Dương Vạn Lý 
Nguyên bản:

Phiên âm:

Hiểu xuất Tĩnh Từ tự tống Lâm Tử Phương

Tất cánh Tây Hồ lục nguyệt trung,
Phong quang bất dữ tứ thì đồng.
Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích,
Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng.

Dịch:
Buổi sớm ra chùa Tĩnh Từ tiễn Lâm Tử Phương
"Bát ngát Hồ Tây cảnh hạ trông
Mùa sen khác với mọi mùa không
Liền trời sắc lá xanh xanh ngắt
Nắng chiếu màu hoa thẫm lạ lùng"

Ghi chú: Tây hồ, Hàng châu, TQ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét