Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Các dị nhân

Nhân Mã
 Hercules giết Centaur (Nhân Mã)


Nhân Sư

Nhân sư cuối thời cổ đại Hy Lạp
Nhân sư Ai CậpNhân sư Hy Lạp cổ từ DelphiOedipus và Nhân sư

Oedipus và Nhân sư
chủ nghĩa 
biểu tượng của Gustave Moreau.


Nàng Tiên Cá


Tượng nàng tiên cá tại CopenhagenĐan Mạch

Nàng "công nghệ số"Sẽ ra sao nếu ai lấy cô này nhỉ?

Tự phêRất thật lòng


Nàng "hot girl"

Chọn em nào?
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét