Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

Trương Lương dâng giày

Trương Lương nhờ nhẫn nại dâng dép 3 lần cho Ông Tiên Huỳnh Thạch Công mà được trao sách quí. Nhờ học sách nầy mà Trương Lương làm Quân Sư cho Hán Lưu Bang. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét