Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

Phong cảnh

Đĩa trang trí phong cảnh núi Thúy Vân - 1 trong 20 thắng cảnh đất Thần Kinh thời vua Thiệu Trị, Huế, TK 19. 
Trên đề thơ chữ Hán: 
"Vân thúy cao hiền ngọa
Sơn phong tháp ảnh diêu
dịch. 
Đỉnh non bóng tháp lung linh
Cao hiền nằm khểnh mây canh trên đầu.
-------

Đĩa trang trí phong cảnh sơn thủy, nhân vật với cảnh người chèo thuyền chở thi nhân đến vùng non thủy hữu tình. 
Trên đĩa có đề câu thơ 
Ngâm thành nhất phổ thiên sơn tịch
Cô nhạn hoành giang lược tiểu chu 
dịch.
Thơ ngâm bến vắng non chồng chất
Nhạn lẻ ngang sông níu lấy thuyền.


------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét