Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

Giang tuyết


江雪  

千山鳥飛絕, 
萬徑人蹤滅。 
孤舟簑笠翁, 
獨釣寒江雪。
Giang tuyết
Thiên sơn điểu phi tuyệt
Vạn kinh nhân tung diệt
Cô chu thôi lạp ông
Ðộc điếu hàn giang tuyết.

Dịch nghĩa
Cảnh tuyết trên sông
Núi non trùng điệp không một bóng chim
Ðường nhiều ngả không một bóng người 
Một ông già áo tơi nón lá ngồi trên một chiếc thuyền lẻ
Một mình câu cá giữa tuyết trên sông lạnh. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét