Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

Đằng Vương Các


落霞與孤鶩齊飛,
秋水共長天一色。
Lạc hà dữ cô vụ tề phi,
Thu thuỷ cộng trường thiên nhất sắc. (Vương Bột)
  Ráng chiều rơi xuống, cùng cái cò đơn chiếc đều bay;  Làn nước sông thu với bầu trời kéo dài một sắc.


   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét