Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

Hóa vàng tiễn mã tháng Bẩy âm.Khi Phật còn tại thế, Maha Nam con của Cam Lộ Phạm Vương em nhà chú của đức Phật có đến hỏi rằng.
– Bạch Thế Tôn, bình thường con tu giữ năm giới, thọ bát quan trai, tu thập thiện, giả sử con chết bất đắc kỳ tử bởi một tai nạn xảy ra, sau khi chết con sẽ đi về đâu?
Phật trả lời bằng một ví dụ:

– Có một cây mọc từ đất lên, thân và cành cây nghiêng về một bên. Vậy khi cưa, thân ngã về bên nào?
Maha Nam đáp.
– Cây ngã về phía mà nó đang nghiêng.
Phật dạy tiếp.
– Cũng vậy, bình thường ông hay làm điều lành, khi chết tuy bị khủng hoảng, nhưng nghiệp thiện tích lũy nhiều sẽ hướng ông đến chỗ lành, không sao, đừng sợ.
Lời bàn.
- Muốn được về nơi an ổn sau khi chết thì không có cách nào khác là tu dưỡng nội tâm, thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý và làm nhiều việc lành.
- Người Việt, vùng lúa nước; Sống ngâm da, chết ngâm xương. Ăn cũng ngồi xổm vì ướt đít, lấy đâu ra mà hun với đốt. Không như phương bắc, sống trên lưng ngựa, ở cành cây. Tộc Việt hái lượm. Người phương bắc săn bắn, họ nghĩ ra giấy viết. Có cái để đốt, để xé để làm chứng lý. Hóa vàng tiễn mã không là tục của người Việt.

Cái hóa đốt này rầm rộ từ sau 1975 (?), tục của người Hoa ra bắc, mà ta biết họ cư ngụ miền nam như thế nào từ xưa. (Bạn có thể tham khảo trên blog Kim Dung). Vậy hóa vàng tiễn mã cho tiền nhân và cầu phúc cho bản thân có cần đến vậy không ? Bạn ơi hãy nghĩ lại.
Thượng Tọa Thích Nhật Từ cũng cho rằng, tục lệ đốt vàng mã là không phù hợp và không cần thiết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét