Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Lớp Toán đặc biệt


(Bài do Bạn Lê Văn Thiện viết)

Lớp Toán đặc biệt tỉnh Hải Dương khóa II (1966 – 1969).
                   
Lớp 10A 1969, khi ra trường.
Cả lớp ngồi trên mái hầm chữ A, tránh bom Mỹ
           
Ngày 15, tháng 12, năm 1966 lớp Toán Đặc Biệt khóa II, tỉnh Hải Dương do Ty Giáo dục Hải Dương triệu tập. Toàn lớp tập trung tại thôn Mạc Xá xã Quang Phục huyện Tứ Kỳ. Do khi đó chưa có trường chuyên nên lớp được ghép học cùng các lớp học phổ thông tại trường cấp 3 Tứ Kỳ và gọi là lớp 8E. Ngày đầu tập trung lớp có 31 học sinh được tuyển chọn từ những học sinh có năng khiếu học môn toán từ các tường cấp 3 trong toàn tỉnh qua 2 vòng thi tuyển do Ty Giáo dục tổ chức.

         
 Danh sách lớp 8E (năm học 1966-1967).
   
 Đến từ trường cấp 3 Tứ Kỳ.
1.Vũ Văn Thọ     
2. Đào Minh Tân
3. Nguyễn Hữu Ngà
4. Nguyễn Văn Liệu
5. Phạm Hồng Nga

Đến từ trường cấp 3 Chí Linh.
6. Nguyễn Mộng Hải
7. Vũ Văn Mạnh
8. Nguyễn Đức Nghị.

Đến từ trường cấp 3 Kinh Môn.
9.   Trần Thị Tâm
10. Nguyễn Xuân Cử.

Đến từ trường cấp 3 Kim Thành.
11. Phạm Văn Thế     
12. Vũ Duy Hưng (Hợi).

Đến từ trường cấp 3 Nam Sách.
13. Phạm Kim Oanh 
14. Nguyễn Thu An.
  
Đến từ trường cấp 3 Thanh Hà.
15.Nguyễn Quang Minh
16. Nguyễn Minh Hồng
17. Phạm Văn Quynh
18. Nguyễn Doãn Họp
19. Hoàng Ngọc Lập
20. Phạm Trung Tấn.
   
Đến từ trường cấp 3 Cẩm Giàng.
21. Lê Văn Thiện 
22. Nguyễn Văn Công
23. Nguyễn Trọng Sở.

Đến từ trường cấp 3 Bình Giang.
24. Lê Trọng Hòa
25. Đỗ Xuan Mua.

Đến từ trường cấp 3 Thanh Miện.
26. Trần Văn Huy (Đỏ).

Đến từ trường cấp 3 Ninh Giang.
27. Nguyễn Văn Dăm
28. Nguyễn Đức Hằng
29. Bùi Đăng Vũ
30. Phạm Phú Hiến.

Đến từ trường cấp 3 Gia Lộc.
31. Đặng Duy Cường

Lớp 8E, thày chủ nhiệm Hoàng Năng Thân, dạy môn Toán. Bạn Nguyễn Văn Dăm làm lớp trưởng, bạn Vũ Văn Thọ làm lớp phó.

Sau gần một tháng học thì 2 bạn Nguyễn Đức Nghị và Phạm Trung Tấn chuyển lên học lớp chuyên toán của Đại học SP Hà Nội, lớp còn lại 29 bạn.

Sang năm học 1967–1968 trường cấp 3 Tứ Kỳ được chia tách thành 2 trường là cấp 3 Tứ Kỳ A và cấp 3 Tứ Kỳ B. Lớp toán đặc biệt 8E khóa II thuộc trường cấp 3 Tứ Kỳ A chuyển về học tại thôn Đồng Nại xã Văn Tố và đổi thành lớp 9A, còn lớp 9C lên lớp 10 khóa I (cuối khóa),  học tại cấp 3 Tứ Kỳ B.

Lớp 9A có 29 học sinh do thày Lê Ngọc Khoái dạy môn Toán và làm giáo viên chủ nhiệm; 2 bạn Dăm và Thọ vẫn làm lớp trưởng và lớp phó, bạn Phạm Hồng Nga làm Bí thư chi đoàn.

Kết thúc năm học 1967–1968 (lớp 9) có nhiều thay đổi: Bốn bạn là Phạm Hồng Nga, Nguyễn Văn Dăm, Nguyễn Mộng Hải, Nguyễn Doãn Hợp được chọn lên học tại lớp chuyên toán của trường Đại học Tổng hợp; 2 bạn Nguyễn Hữu Ngà, Nguyễn Văn Liệu đi bộ đội, bạn Nguyễn Trọng Sở mất trong hè do bệnh.

Vào năm học 1968 – 1969 trường cấp 3 Tứ Kỳ A chuyền về trung tâm huyện lỵ là thôn La Tỉnh xã Tây Kỳ (nay là Thị trấn Tứ Kỳ); lớp toán đặc biệt gọi là lớp 10A. Lớp 10A có 22 bạn, thày Khoái vẫn làm chủ nhiệm, bạn Thọ làm lớp trưởng, Công làm lớp phó, bạn Oanh làm Bí thư chi đoàn.

Kết thúc năm học 1968– 1969 tất cả 22 bạn đều tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp có 8 bạn được đi học đại học ở nước ngoài (Thiên, Công, Mua, An, Vũ,Tâm học ở Liên Xô, Thọ ở Ba Lan, Hưng ở Tiệp Khắc); 9 bạn học ở các trường đại học trong nước (Cường, Thế học Khoa Toán ĐHSP Hà Nội; Hồng, Minh, Tân ĐHBK Hà Nội; Hiến, Cử, Quynh đại học Tổng hợp, Lập đại học Xây dựng); 5 bạn tham gia quân đội là Hòa, Mạnh, Huy, Hằng, Oanh. Trong số 9 các bạn học đại học trong nước thì 8 bạn (trừ Hiến) đều tham gia quan đội khi đang học hoặc học xong.

Sau 1975 có 2 bạn đã hy sinh trong chiến đấu là bạn Hằng và bạn Huy; các bạn Hòa, Oanh, Mạnh đều thi đỗ vào các trường Đại học (Hòa đại học Xây dựng HN, Oanh đại học Sư phạm HN, Mạnh đại học Bách khoa Đà Nẵng); các bạn đang học dở cũng trở lại về các trường học tiếp và tốt nghiệp (trừ bạn Hồng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên phải bỏ học giữa khóa).

Như vậy trong tổng số 22 bạn lớp 10A thì có 2 bạn là liệt sỹ, 19 bạn tốt nghiệp các trường đại học trong và ngoài nước. Nếu tính toàn khoá 1966-1969 thì có 25 bạn tốt nghiệp đại học, trong đó có 2 tiến sỹ (Công, Nga ), 4 thạc sỹ.
 
Qua 43 năm, mỗi bạn một hoàn cảnh, điều kiện nhưng tất cả các bạn trong lớp toán đặc biệt khoá II tỉnh Hải Dương khoá 1966–1969, đều tham gia chiến đấu có chiến công, nỗ lực học tập đạt kết quả cao, khi công tác đều tích cực lao động, hoàn thành tốt trách nhiệm của mình đối với xã hội và gia đình.

Tôi, Lê Văn Thiện, dù cố gắng sưu tầm nhưng do thời gian quá lâu, các bạn ở nhiều nơi, địa chỉ, số điện thoại thay đổi nên chỉ nắm được một số thông tin về các bạn trong lớp; rất mong các bạn tiếp tục cung cấp thêm.

   
Góp ý xin gửi về: lvthien51@gmail.com hoặc mayvan88@gmail.com. Cảm ơn các Bạn!
DANH SÁCH LỚP TOÁN ĐẶC BiỆT KHÓA II TỈNH HẢI DƯƠNG 1966-1969
TT Họ và tên Nơi ở Số ĐT Email Ghi chú
1. Vũ Văn Thọ 


Đã mất
2. Đào Minh Tân TP Hải Dương 0904443157 đaominhtansgd@gmail.com
3. Nguyễn Hữu Ngà Kép, Bắc Giang


4. Nguyễn văn Liệu5. Phạm Hồng Nga Hà Nội 0437663525

6. Nguyễn Mộng Hải Hà Nội 0917319799

7. Vũ Văn Mạnh TP Hồ Chí Minh 0913802205 vanmanh184@gmail.com
8. Nguyễn Đức Nghị Sao Đỏ, Chí Linh, HD


9. Trần Thị Tâm Hà Nội 0983892467

10.  Nguyễn Xuân Cử Hà Nội 0983301952

11. Phạm Văn Thế Kim Thành, HD 0917369979 mayvan88@gmail.com
12. Vũ Duy Hưng (Hợi) Hà Nội 01628084046

13. Phạm Kim Oanh Hà Nội 0983892467

14. Nguyễn Thu An Hà Nội 0903433303

15. Nguyễn Quang Minh Mạo Khê, QN 0915384756

16. Nguyễn Minh Hồng 


Đã mất
17. Phạm Văn Quynh Thanh Hà, HD 0989753418

18. Nguyễn Doãn Họp (Hợp)  Hà Nội    0913235988

19. Hoàng Ngọc Lập TP Hồ Chí Minh 0913918437 hngoclap@yahoo.com
20. Phạm Trung Tấn  Thanh Hà, HD


21. Lê Văn Thiện TP Hải Dương 0989979739 lvthien51@gmail.com Ban LL
22. Nguyễn Văn Công TP Hải Dương 0915041799

23. Nguyễn Trọng Sở Cẩm Giàng, HD 

Đã mất
24.  Lê Trọng Hòa    Hà Nội 0988902538 tronghoale@gmail.com
25. Đỗ Xuân Mua Bình Giang, HD

Mất ở NN
26. Trần Văn Huy (Đỏ) Thanh Miện, HD

Liệt sỹ
27. Nguyễn Văn Dăm Hà Nội


28. Nguyễn Đức Hằng Vĩnh Hòa, Ninh Giang, HD
Liệt sỹ
29. Bùi Đăng Vũ Hà Nội 0912333289

30. Phạm Phú Hiến Ninh Giang, HD 03203569408- 0985548599
31. Đặng Duy Cường Hà Nội 0914273690 duycuong51@gmail.com 

1 nhận xét:

 1. Thanks for sharіng уοuг thoughtѕ.
  I truly appгеciate youг efforts anԁ I will be wаiting for your fuгthеr write upѕ thank yоu
  once agаin.

  my weblog: garden center magazine
  my webpage: garden centers denver

  Trả lờiXóa