Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

... bất ngộ


Tầm ẩn giả bất ngộ
                   Giả Đảo

Tranh minh họa bài thơ của Giả Đảo.
Dòng chữ trên tranh: "Tùng hạ vấn đồng tử"
Tùng hạ vấn đồng tử
Ngôn: sư thái dược khứ,
chỉ tại thử sơn trung
Vân thâm bất tri xứ

Tạm dịch.
Dưới gốc tùng hỏi em bé.
Em nói: thầy đi hái thuốc rồi,
Chỉ tay vào núi rừng.
Mây dày chẳng biết (thày) ở chỗ nào.

寻隐者不
松 下 问 童 子
言 师 采 药 去
只 在 此 山 中
云 深 不 知 处

           

Lời bàn. Sau đó nhất định nhà thơ sẽ gặp ẩn sĩ. Đôi bạn tri âm tái ngộ chốn lâm tuyền.
               
Bình tranh vẽ.  Dưới cành tùng lâu năm la đà, em bé đang đi chăn ếch. Rất hài hước. Chưa nghe nói buộc ếch đi chơi, dây buộc vào cổ ếch thì buộc chỗ nào nhỉ? Thắc mắc vô ích vì đó là em bé! Trò chơi như vậy mới là trò của “em bé”, tư duy em bé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét