Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

Con Công hay múa.

dây dợ lằng nhằng rối tung
Mấy ông cháu đọc đồng dao.

Con Công hay múa
Nó muá làm sao
Nó cụp cánh vào
Nó xòe cánh ra.

Phần múa phụ họa, các cháu yêu cầu:

Áo phải có dây xanh đỏ như TIVI cơ!
                
Ừ! sau này lớn đi mà tivi!

(Nghĩ bụng! Rõ đồ kệch cỡm, Ông không nói cháu.)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét