Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

Bach, Toccata and Fugue in D minor, organ


Thật tuyệt vời!

Danh ngôn của Johann Sebastian Bach

Chơi loại nhạc cụ nào cũng dễ dàng: tất cả những gì bạn phải làm là chạm vào đúng dây đúng phím vào đúng lúc và rồi nhạc cụ sẽ tự chơi.
  
It's easy to play any musical instrument: all you have to do is touch the right key at the right time and the instrument will play itself.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét