Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

Phương pháp dạy học tình huống.

 Tích cũ tay quan Lưu Sử Đức bên Tàu.
             
 Ông bố muốn con làm quan to nên ra tình huống như nền giáo dục tiên tiến các nước hay ra tình huống cho học sinh thực hành.
   Ông bố nói.
 - Nếu quan trên mắng mỏ nhổ nước bọt vào mặt con thì con phải làm sao?
   Lưu Sử Đức thành thực trả lời.
 - Con im lặng và sẽ lấy khăn lau đi!
   Ông bố giật nảy mình như đỉa phải vôi.
- Không được! Không được! Hỏng hết bánh kẹo! Hỏng hết bánh kẹo! Cứ để vậy, cứ để vậy, cho nó tự khô! (sưu tầm)Không phải rắm của con
Gần đây lại thấy nhiều tình huống.
                                
Rắm của con đấy ạ!

Một bà huyện đến chơi nhà chị em, cùng đi có anh đầy tớ theo hầu. Ðương ngồi trò chuyện đông đủ, bà huyện bỗng vãi rắm ra. Anh đầy tớ đứng hầu sau lưng, vội bưng miệng cười. Lúc bấy giờ bà lớn tẽn lắm, nhưng cũng không dám nói gì.
Về đến dinh, bà mới gọi anh đày tớ vào buồng mắng một thôi một hồi:
- Ðồ ngu! Ðồ ăn hại! Không ra thể thống gì cả! Như người ta thì mày nhận là của mày, có được không? Ðằng này mày lại nhe răng ra mà cười như con khỉ! Bà lại đánh tuốt xác ra bây giờ!
Anh đầy tớ sợ mất vía, vội lui ra, rồi chạy một mạch đến nhà kia, thanh minh với mọi người:
- Bẩm các bà! Cái rắm bà con đánh lúc nãy là của con đấy ạ! 

1 nhận xét: